Produkten är tillagd
Tropical storm

Hållbarhet

Hållbarhet, hur tänker vi på Quality caviar stockholm AB

Vi strävar alltid efter att ha ett hållbarhetsperspektiv i vårt arbete. Allt från produkterna vi köper, till förpackningarna där vi förvarar våra produkter. Det är även viktigt för att försöka förädla fisken som vi köper rom ifrån, för att inget ska gå till spillo. Quality caviar stockholm är ip certifierade, och del i vårt arbete är att göra en grundlig kontroll av alla våra leverantörer. Vi utför årliga kontroller både genom besök och via deklarationer de enskilda leverantörerna måste fylla i och skicka till oss. Då vi handlar med störrom så är vårt arbete extra viktigt då det är en utrotningshotad art och varit en attraktiv vara på svarta marknaden. Därför följer vi alltid upp våra leverantörer och kontrollerar att de har ett tillstånd från Cities, som reglerar handel av utrotningshotade arter.

img-9

Vi själva är registrerade hos Cities för att kunna hantera dessa produkter på ett korrekt sätt. Vi handlar även störfisk som vi använder i vår restaurang i olika rätter, för att förädla och ta vara på fisken. Vi förpackar all vår rom i återvinningsbara förpackningar. För oss är det viktigt att stödja arbetet att låta populationen av stör att växa i de olika haven för att vi förhoppningsvist skall få levande populationer igen. Vi handlar enbart produkter från certifierade och godkända fiskar, odlingar och leverantörer. Vi följer även sanktioner mot länder och gör även egna bedömningar, därför köper vi idag ingen caviar från Ryssland, Belarus eller Iran. För oss är det viktigt att stödja odlingarna och handel av odlad stör för att minska den svarta marknaden av vildfångad stör caviar.

half-img-20

Vårt arbete med annan typ av rom är lika viktig. Vi inhandlar alltid rom från certifierade och godkända fiskare och ser även över deras fångstmetoder. Vår ambition är att till störst del ha rom som är fiskad på ett ”grönt” sätt enligt WWF fiskelista. Ett arbete vi och flera inom livsmedelsindustrin strävar efter. Därför är vi ständigt ute och letar inom de gröna områdena och försöker säkra upp kvantiteter för att att kunna tillförse våra kunder den bästa möjliga rommen men också för naturen den bästa möjliga fångstmetoden. Vi är väldigt måna om att även den vilda populationen följs och att fiskarna följer regler och kvoter som är satta av berörda myndigheter, då det är viktigt att populationerna får ha den tillväxt kurva de behöver för att finnas kvar.

Carol Chmaissani
Caviarexpert & grundare

Urval av partners